عناصر ,آنالیز ,رادیو اکتیو ,فعالسازی نوترونی

آنالیز به روش فعالسازی نوترونی (NAA) بعنوان یک روش قدرتمند برای آنالیز نمونه­ها وتعیین کیفی و کمی عناصر موجود در نمونه بکار

می­رود. اساس این روش بر پایه تبدیل عناصر مختلف موجود در نمونه به ایزوتوپ­های رادیو اکتیو در اثر تابش­دهی با نوترون در رآکتور هسته­ای استوار است. در اثر تابش­دهی ایزوتوپ­های پایدار که اکثر عناصر تشکیل دهنده نمونه­های معدنی، مواد زیست شناسی و ... را شامل می­شوند در اثر نوترون­گیری به مواد رادیو اکتیو تبدیل می­شوند.

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : بسمه تعالی
برچسب ها : عناصر ,آنالیز ,رادیو اکتیو ,فعالسازی نوترونی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : آنالیز باروش فعالسازی نوترونی